7 Nisan 2009 Salı

ceviz yetiştiricilik bilgileri

CEVİZ DİKİM TEKNİĞİ ve
BAKIMI

BAHÇE KURMA VE YILLIK BAKIM İŞLERİ


6.1. Bahçe Kurma

Çok uzun yaşayan ve aşı ile çoğaltılması oldukça zor olan
cevizde, bahçe kurmadan önce bölgenin ekolojik özelliklerinin
iyi bilinmesi gereklidir. Ceviz kışları çok aşırı ve sürekli
düşük sıcaklığın hakim olduğu bölgeler ile yazları çok aşırı
sıcak olan yerlerde yetiştirilmemelidir.

Cevizler derine inen güçlü bir kök sistemine sahip oldukları
için toprak derinliğinin en az 2- 2.5 m olması ve geçirimsiz
katmanların olmaması gerekir. Yetiştiricilik yapılacak bölgenin
topraklarında fazla alkalilik ve tuzluluk sorunları
bulunmamalıdır.6.2. Çeşit seçimi

Cevizlerde erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda olgun hale
gelme durumu yaygındır. Bu durumda erkek ve dişi çiçekleri aynı
zamanda olgunlaşan homogam tip ve çeşitler yanında erkek
çiçekleri önce olgunlaşan ve dişi çiçekleri önce olgunlaşan
çeşitler bulunmaktadır. Bundan dolayı ceviz bahçesi kurarken
mutlaka ya erkek ve dişi çiçekleri aynı zamanda olgunlaşan bir
çeşit yada erkek ve dişi çiçeklerinin olgunlaşması aynı döneme
gelen birden fazla çeşit ile karışık bir dikim tercih
edilmelidir.

Çok uzun yıllar meyvesinden, ağacın ömrü sonunda gövdesinden
faydalanacağımız Aşılı Ceviz ağacının Bahçesini kurarken
dikkatli olmalıyız. Aksi halde, başlangıçta yapılacak bir
yanlışlığın zararı uzun yıllar çekilecektir.

bahçe kurarken dikkat edilmesi gereken önemli hususların gözden
geçirilmesinde fayda vardır: - Etrafı çıplak, bitki örtüsü
bulunmayan (İç Anadolu ve Trakya) gibi yerlerde Aşılı Ceviz
fidanları GİYDİRİLMELİDİR. Yani Aşılı Cevizlerin içine ve
etrafına muhtelif meyveler dikilmeli, çok sert rüzgar olan
yerlerde ise Rüzgar perdesi yapılmalıdır. Bu sayede gerek kışın
soğuk sert rüzgarlarından, gerekse yazın sıcak ve yakıcı
rüzgarlardan fidanlar korunmuş olur.- Taban arazilerdeki kuru veya sulu dereler çok kıvrıntılı ve
önlerinde hava akımını önleyen engeller varsa, bu gibi yerlerde
kurulacak bahçeler tabandan yamaçlara doğru kaydırılmalıdır.- Çeşit Seçimi; Bahçe Kurmada çok önemlidir. Her şeyi tam olarak
yapmış olabilirsiniz, ama yanlış bir çeşit seçimi size hem zaman
hem de para kaybına neden olur. Bu nedenle fidan seçerken hem
fidanın sertifikalı olmasına dikkat etmelisiniz hem de fidanı
aldığınız yere güvenmelisiniz. Bu nedenle fidanların SERTİFİKALI
olmalarının yanında ADLARINA UYGUN olmaları da önemlidir. Ayrıca
sertifikalı ve uygun çeşidin seçilmesi yanında bu fidanların
yapılacak piketajlara göre dikilmesi de çok önemlidir. Birbirini
tozlayan çeşitler piketaja göre dikilmezlerse verim düşük olur.

UYARI !

- Bazen piyasaya ucuz fidanlar sunanlar olabilir. Bu durumda
belgelerin incelenmesi yanında fidanın AŞILI olup olmadığı
araştırılmalıdır. Aşılı gibi görünen fidanın aslında aşılı
olmadığı maalesef yıllarca sonra anlaşılabilmektedir. Sahte
fidana bir örnek verilecek olursa; aşı zamanı çöğürde aşı
yapılacak yerdeki bir gözün etrafındaki kabuk bir bıçak ucuyla
çizilir. Bir müddet sonra bu yabani fidan çizilen gözün
üzerinden kesilir. Ertesi yıl bu yabani göz sürdürülerek aşılı
bir fidan görüntüsü verilir. Bu şekilde büyütülerek satışa
sunulan fidanın sahte olup olmadığı Laboratuar koşullarında bile
zor anlaşılır. Bu nedenle Aşılı fidan alınan yerin güvenli
olması çok önemlidir.Netice olarak BAHÇE KURMA'da dikkat edilecek hususlarla
yapılacak işler zincirin birer halkası gibi olduğu
unutulmamalıdır.PROFİL AÇILMASI - TOPRAK ANALİZİ -
ÇUKUR AÇILMASI
Ceviz, toprak istekleri bakımından seçici değildir.
Kumlu-Çakıllı zayıf topraklarda rahatlıkla yetişebilir. Fazla su
tutmayan gevşek ve süzek topraklardan hoşlanırPROFİL AÇILMASIBazen toprağın üst görüntüsü yanıltabilir. Bunun için arazinin
benzer yerlerinde arazi büyüklüğüne göre bir veya birkaç 120 cm.
derinliğinde çukur açılır. Bu sayede toprak derinliği, toprağın
yapısı, altta kayakilin bulunup bulunmadığı ve Taban Suyunun
olup olmadığı gibi hususlar belirlenmiş olur.- Ceviz, killi topraktan hoşlanmaz. Ancak kilin devamında altta
kum-çakıl çıkıyorsa bir sakınca yoktur.TOPRAK ANALİZİ
Aynı çukurdan her 30 cm. de bir toprak örneği alınır. Örneklere
numara verilerek ayrı torbalara konulur ve etiketlenerek analize
gönderilir. Analizde, ceviz için önemli olan şu hususlar
incelenir:- Toprağın pH değerleri ölçülür. Bu değerlerin en ideali 6.5-7.5
arasıdır. Değerin düşük olması toprağın asidik olduğunu, yüksek
olması ise toprağın alkali olduğunu gösterir. Ceviz, hafif
alkali topraklardan zarar görmez.- Cevizin tuzlu topraklara karşı hassas olduğu bilinmelidir.ÇUKUR AÇILMASI


ceviz-dikim-2.jpg

Toprak tavındayken arazi sürülür ve tırmıklanır. 8x8 m. Aralık x
mesafe ile çukur yerleri işaretlenir. Çukur açılmadan yüzeydeki
toprak sıyrılıp dikimde kullanılmak üzere bir tarafa yığılır. En
az 60x60 cm. boyutlarında açılacak çukurun üst kısmı kil
topraksa ve altta kum çakıl tabakası varsa, bu tabakaya
ulaşılıncaya kadar kazılır. Çukurdan çıkan toprak, daha önce
yüzeyi sıyrılan alana saçılır. Standart dikim için en uygun
aralık mesafe olan 8x8 m. esas alınırsa bu durumda dönüme (Da =
1000 m² ) 15 adet çukur kazılabilir.ÇEŞİT BELİRLEME: Bahçe kurulacak
yerin yükseltisi (rakım), yönü (bakı) tespit edildikten sonra
iklim verilerine göre ÇEŞİT belirlenir.

PİKETAJ : Yöreye uygun çeşitler belirlendikten sonra eldeki
fidan çeşidi sayısına göre piketaj yapılır. En uygun piketaj
7'ye 2 olanıdır. Her 7 sıraya en az 2 sıra veya her 7 fidana en
az 2 çeşit tozlayıcı fidan seçilir. Şayet fidan sayıları eşitse
sıra sayıları da eşit olabilir. Ancak sıra ya da fidan sayısı
7'yi geçmemeli 2' den de aşağı olmamalıdır. Standart dikimde en
uygun Aralık x Mesafe 8x8 dir. Bu durumda dönüme (Da.=1000 m²)
15 adet fidan dikilebilir.Not : 20 yıla ulaşmış ve 10x10 m. aralıkxmesafe ile kurulmuş A.
Ceviz bahçelerinde, aradan bir ağacın çıkarılması gerektiğinde;
iki ağaç arasındaki mesafe 20 m. olmaktadır. Bu çok açık bir
mesafedir.Ayrıca dönüme 5 ağaç fazla dikmekle % 50 fazla ürün alma şansı
vardır.Bu iki gerekçeden dolayı aralıkxmesafenin 8x8 m. olması üzerinde
durulması önemli bir husustur.
ÇİT DİKİMİ- Birim alana daha fazla fidan dikip kısa zamanda daha fazla
ürün alma amacına yönelik çit dikiminde, sıra arası 7 m., fidana
arası ise 3.5 m. olabilir. Bu durumda dönüme 40 fidan dikilir.
Sıra arası mesafeyi daha çok budamayı yapacak olan makinenin
genişliği belirler.- Çit dikiminde, budamaya uygun çeşitler seçilmelidir.

- Çit dikiminde, sıra arasındaki boşluğa ve toprağa doğru dik
giden dallardan yukarıya doğru yönlendirilemeyen dallarla tepe
dalları çit şeklinde makine ile kesilmektedir.

6.3. Dikim

Dikim aralıkları ekolojik ve bakım koşullarına göre değişirse de
cevizlerde en ideal dikim aralıkları; 12 x 12 m, 10 x 10 m, 10 x
8 m veya 8 x 8 m’dir.Fidanların dikimleri dinlenme döneminde (yaprak dökümünden
itibaren) yapılmaya başlanır ve gözler uyanıncaya kadar devam
eder. Fidanların sökümü çok dikkatli bir şekilde yapılarak
köklerin zarar görmemelerine özen gösterilmelidir. Dikim
sırasında fidanlarda özellikle kök budaması yapılmalıdır. Dikim
çukurları en az 60- 70 cm genişlikte ve 80- 100 cm derinlikte
açılmalıdır. Fidanlar aşı noktaları toprak üstünde kalacak
şekilde dikilmeli ve çukurlar bahçedeki üst toprak ile
doldurulmalıdır. Dikimden hemen sonra fidanlara can suyu
verilmelidir. Dikim yapıldıktan sonra, ilerideki kereste durumu
da düşünülerek, fidan gövdeleri toprak yüzeyinden yaklaşık 1-
1.5 m yukarıdan kesilmeli ve taçlandırma budaması yapılmalıdır.
Bundan sonra bölgedeki hakim rüzgarlar göz önünde tutularak
fidanlar hereklere bağlanmalıdır. Yazları sıcak ve kurak olan
bölgeler ile su kaynağı az olan yerlerde dikimden sonra su
kaybını önlemek amacıyla yabancı ot veya hububat saplarıyla
malçlama yapmak yerinde olur.

6.4. Toprak işleme

İlkbahar aylarında toprak tava geldiğinde derin bir sürüm
yapılır. Bu dönemdeki toprak işleme toprağın havalandırılması
yanında yabancı ot kontrolünün sağlanması bakımından da çok
önemlidir. Yaz aylarında da duruma göre yabancı ot kontrolü
bakımından toprak işleme yapılabilir. Sonbahar aylarında
pullukla yapılacak sürüm, yağmur ve kar sularının toprağa
işlemesi ve toprakta tutulması bakımından önemlidir. Toprak
işlenirken köklerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir.6.5. Sulama

Ceviz ağaçları iri yapılı ve yaygın dallanma gösterdikleri için
geniş bir yaprak yüzeyine sahiptirler. Bu nedenle terleme ile su
kaybı fazla olan cevizlere yeterli suyun sağlanması çok önem
kazanmaktadır.Cevizler için ilkbaharda gelişme, meyvelerin büyüme ve iç
doldurma dönemlerindeki su gereksiniminin karşılanması çok
önemlidir. Bu dönemlerdeki susuzluk durumları büyüme ve
gelişmeyi yavaşlatacağı gibi meyvelerin içlerini yeterince
dolduramamalarına neden olacağı için kalite ve verim
düşüklükleri meydana gelir.

Sulamada dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de suyun
etkili kök düzeyine ulaşmasının sağlanmasıdır. Cevizlerde ilk
yıllarda, bölgenin ve su kaynağının durumu da göz önüne alınarak
haftada 2 kez sulama yapmak gerekir. Sulama şekli olarak karık
sulama, salma, damla ve alttan yağmurlama sulama sistemlerinden
birisi tercih edilebilir. Cevizlerin sulanmasında kimyasal
atıklar vb zararlı etmenlerle kirlenmemiş olan her türlü su
kullanılabilir.6.6. Gübreleme

Ceviz, toprakta çok aşırı bir sorun yoksa, gübreleme bakımından
çok duyarlı bir bitki değildir. Bununla birlikte, yapısından
dolayı, en önemli bitki besin maddesi gereksinimi azot olabilir.
Yapılacak toprak analizlerinin sonuçlarına göre toprakta eksik
olan besin maddeleri belirli bir program içinde toprağa
verilmelidir.6.7. Budama

Ceviz ağaçları iri ve büyük taç oluştururlar. Ancak bu ağaçlar
genelde çok fazla budama istemezler. Bununla birlikte kurumuş ve
birbiri içine girmiş dalların çıkarılması ve ağaç tacının
içerisine ışığın rahatlıkla girmesini sağlayacak şekilde
yapılacak aralama budamaları yararlı olur. Cevizlerde şekil
budaması olarak genelde doruk dallı budama sistemi uygulanmakla
birlikte budamanın çeşidi ve miktarı, çevreye ve ağaçları
yetiştirme amacına bağlı olarak da değişebilir.FİDAN DİKİM TEKNİĞİdikimsekli.jpg

Ceviz dikim aralığı, tercihe göre 8x8 ile 12x12 arasında
olabilir. Fakat; boş alandan olabildiğince faydalanmak için;
Aşağıdaki gibi 10x7 olacak şekilde dikilmesine tavsiye ederiz.ceviz-dikim-4.jpg

Fidan çukurları en az 60 - 80 cm derinliğinde olmak üzere
açılır. Çukur açılırken, üst yüzey toprağı bir kenarda toplanır.
Bu toprak yaklaşık 1000-1500 gr toz organik gübre harman edilir.
Harman edilen bu karışımın bir kısmı, çukurun en alt kısmını
doldurulur. Daha sonda fidan poşetinin en alt kısmı, maket
bıçağı ile bir kapak gibi kesilir ve çıkartılır. Altı kesilmiş
olan poşet, çukuru ortalayacak şekilde konulup yine maket bıçağı
ile alttan üste doğru boylu boyunca kesilir. Burada, dikkat
edilecek husus, poşet kesimi sırasında köklere zarar vermemek ve
poşet toprağını dağıtmamaktır. Poşet kesildikten sonra poşeti
çıkarmadan, kalan harmanlanmış toprak ile etrafı yarıya kadar
doldurulur. Daha sonra poşet yavaşça fidan toprağını dağıtmadan
çekilir. Henüz çukur yarı yarıya dolu iken, yaklaşık bir teneke
can suyu verilir. Sulamanın ardından, çukur toprakla tamamen
doldurulur. Burada dikkat edilecek husus, fidan poşet yüzey
seviyesi ile doldurulmuş çukurun yüzey seviyesinin aynı
olmasıdır. Daha sonra yaklaşık bir metre çaplı yalak yapılır ve
bir metre uzunluğunda rüzgar kazığı çakılarak fidana elastik
bant ile bağlanır. Bundaki amaç; fidanın rüzgardan sallanarak
köklerinin hava almasını engellemektir.CEVİZ BAKIM PROGRAMIOCAK-MAYIS
OCAK..... BİTKİ DİNLENME HALİNDEDİR.

***********************************

ŞUBAT.....BORDO BULAMACI (GÖZTAŞI) İLE İLAÇLAMA YAPILIR. (%2 'LİK
ORANDA )

UYGULAMA TARİHİ: 1. HAFTA İÇERİSİNDE

Amaç: Bitki bünyesindeki mantari hastalıkların yok edilmesi ve
yeni Sezonda mantari hastalıklara yakalanma riskini en aza
indirmektir. Gözlerin UYANMAMIŞ olmasına özellikle dikkat
edilmelidir.İlaçlamadan sonra 1 GÜN BOYUNCA YAĞMUR YAĞMAMASI
GEREKİR. Aksi halde ilacın etkisi azalır ve tekrarı gerekir.

***************************************

MART....... BİTKİ UYANMAYA HAZIRLANIR.

***************************************

NİSAN....... BİTKİ KÖK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIR VE UYANMAYA
BAŞLAR.

***************************************

MAYIS......

SULAMA PROGRAMINA BAŞLANIR VE ORGANİK TOZ

GÜBRE ATILIR.

Mayıs başında; Organik toz gübre, fidan başına en az 500 gr
atılarak toprakla yüzeysel olarak karıştırılır.

----------------------------------------

1.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum ve fidan başına 1 gr
köklendirici kullanılır.

---------------------------------------

2.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51' lik potasyum.

-----------------------------------------

3.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.4.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde
Boolteks tek başına kullanılır.Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar
için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak
buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi
bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara
ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot
mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir,CEVİZ BAKIM PROGRAMI HAZİRANHAZİRAN.. SULAMA PROGRAMINA DEVAM EDİLİR VE İLAÇLAMA YAPILIR.
1.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt' ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51' lik potasyum ve fidan başına 1 gr
köklendirici kullanılır.

2.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.3.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.4.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde
Boolteks tek başına kullanılır.

*****************************************

Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar
için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak
buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi
bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara
ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot
mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.CEVİZ BAKIM PROGRAMI TEMMUZTEMMUZ... SULAMA PROGRAMINA DEVAM EDİLİR.

(SULAMA HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILIR.)

1.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına
35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül
eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum ve fidan başına 1 gr
köklendirici kullanılır.

2.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- - fidan
başına 35 lt ( damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye
tekamül eder.)GÜBRELEME... Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı
organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51 'lik potasyum.3.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- - fidan
başına 35 lt ( damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt' ye
tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik
gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51' lik potasyum.4.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- - fidan
başına 35 lt ( damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye
tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde
Boolteks tek başına kullanılır.İLAÇLAMA...... Perşembe Günü:Yapraktan, güneş yanığına karşı; 5
kg / 100 lt karışımında SURROUND WP, tüm ağaç yıkanacak şekilde
verilir. (Meyveli ağaçlar için )Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar
için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak
buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi
bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara
ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot
mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.

CEVİZ BAKIM PROGRAMI AĞUSTOSAĞUSTOS. SULAMA PROGRAMINA DEVAM EDİLİR. (SIVI ORGANİK GÜBRE
KULLANILMAZ.)1.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına
35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül
eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum fidan başına
1 gr köklendirici kullanılır.2.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına
35 lt ( damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül
eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum Yapraktan
fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.İLAÇLAMA...... Perşembe Günü-Yapraktan, güneş yanığına karşı; 5
kg / 100 lt karışımında SURROUND WP, tüm ağaç yıkanacak şekilde
verilir. ( Meyveli ağaçlar için )3.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- -fidan
başına 35 lt ( damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye
tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum

4.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına
35 lt ( damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül
eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde
Boolteks tek başına kullanılır. Yapraktan, fidan başına 2 gr
GOLDEN-MIX verilirGözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar
için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak
buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi
bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara
ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot
mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.CEVİZ BAKIM PROGRAMI EYLÜLEYLÜL....... SULAMA PROGRAMI SONA ERER VE FASILALI SULAMA'YA
GEÇİLİR1.HAFTA... SULAMA:........ SULAMA YAPILMAZ.

GÜBRELEME... GÜBRELEME YAPILMAZ

2.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (
damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum Yapraktan
fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.3.HAFTA... SULAMA:........ SULAMA YAPILMAZ.

GÜBRELEME... GÜBRELEME YAPILMAZ.

4.HAFTA... SULAMA:........ Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına
35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül
eder.)

GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum Yapraktan
fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar
için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak
buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi
bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara
ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot
mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.

CEVİZ BAKIM PROGRAMI EKİMCEVİZ BAKIM PROGRAMI

EKİM......... FASILALI SULAMAYA DEVAM EDİLİR.

1.HAFTA... SULAMA:........ SULAMA YAPILMAZ

GÜBRELEME... Yapraktan, %14 lük BOR ile %19 luk ÇİNKO kutu
dozajında karıştırılarak verilir2.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum

3.HAFTA... SULAMA:........ SULAMA YAPILMAZ

GÜBRELEME... Yapraktan, %14 lük BOR ile %19 luk ÇİNKO kutu
dozajında karıştırılarak verilir4.HAFTA... SULAMA:........ Perşembe Günü- - fidan başına 35 lt
(damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt'ye tekamül eder.)GÜBRELEME... Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum

Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar
için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak
buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi
bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara
ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot
mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.

CEVİZ BAKIM PROGRAMI KASIM-ARALIKKASIM...... FASILALI SULAMA SONA ERER VE TOZ ORGANİK GÜBRE
DAĞITIMI YAPILIR.

Kasım başında; Organik toz gübre, fidan başına en az 500 gr
atılarak toprakla yüzeysel olarak karıştırılırARALIK..... ARAZİ TEMİZLİĞİ YAPILIR.

Arazi içerisindeki dökülmüş yapraklar toplanarak yakılır.
Böylece mantari hastalıkların ve zararlı böcek larva ve
yumurtalarının yok edilmesini sağlanır.NOT: BAKIM PROGRAMINDA TAVSİYE EDİLEN GÜBRE MİKTARLARI HER YIL
%10 ARTTIRILARAK UYGULANIR.
YILLARA GÖRE SU İHTİYACI
1.yıl
700 lt yani her sulamada her fidana 35 lt olmak
üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

2.yıl 800 lt yani her sulamada her
fidana 40 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

3.yıl 900 lt yani her sulamada her
fidana 45 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

4.yıl 1000 lt yani her sulamada her
fidana 50 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

5.yıl 1100 lt yani her sulamada her
fidana 55 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

6.yıl 1200 lt yani her sulamada her
fidana 60 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

7.yıl 1300 lt yani her sulamada her
fidana 65 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

8.yıl 1400 lt yani her sulamada her
fidana 70 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

9.yıl 1500 lt yani her sulamada her
fidana 75 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

10.yıl 1600 lt yani her sulamada
her fidana 80 lt olmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulamaCEVİZ HASADICEVİZ KESİNLİKLE SIRIKLA VURULARAK DEĞİL SİLKELENEREK
TOPLANMALIDIR.

CEVİZLER TOPLANDIKTAN SONRA, YEŞİL KABUĞUNDAN AYRILIP
YIKANMALIDIR.

CEVİZLER YIKANDIKTAN SONRA GÖLGEDE HER GÜN KARIŞTIRILARAK
KURUTULMALIDIR.

CEVİZLER KURUTULDUKTAN SONRA FİLE ŞEKLİNDEKİ ÇUVALLARA
KONULMALIDIR.

CEVİZ ÇUVALLARI, KAPISI KUZEYE BAKAN VE HAVADAR OLAN KAPALI
ALANLARDA MUHAFAZA EDİLMELİDİR.

CEVİZLER, KIRILMADAN 1 GÜN ÖNCE ISLATILMALI, KIRILDIKTAN SONRA
EN FAZLA 60 GÜN İÇİNDE TÜKETİLMELİDİRHASAT ve SONRASI

Cevizlerde hasat, iç ceviz ve yeşil kabuğun olgunlaştığı dönem
olarak kabul edilir. Kalin açıldığı ve sert kabuktan ayrıldığı
dönem yeşil kabuğun olgunlaşma belirtileridir. İç cevizin
olgunluk belirtisi ise; iç ceviz ile sert kabuk arasında bulunan
paket dokusunun kahverengileşmeye başladığı dönemdir. Çoğunlukla
yeşil kabuk, iç cevizden daha geç olgunlaşır. Hasadın iç ceviz
olgunluk zamanında yapılması, bu dönemde iç cevizin açık renkli
olması nedeniyle iç cevizin ticari değerini artıracaktır. Ancak
yetiştirici eğer hasat yeşil kabuğun olgunlaşma zamanını
beklerse çok önemi kalite kayıpları meydana gelebilmektedir.Cevizlerde hasat zamanına iklimin önemli etkisi olabilmektedir.
Serin iklime sahip bölgelerde iç ceviz olgunlaşma zamanı ile
yeşil kabuk olgunlaşma zamanı genellikle aynı döneme rastlar.
Yüksek nem yeşil kabuğun açılmasını hızlandırır.Hasat zamanını etkileyen önemli bir faktörde yetiştiriciliği
yapılan çeşittir. Örneğin hasadı zamanında ve doğru yapıldığında
Chadler ve Serr gibi çeşitler açık renkli iç rengine
sahiptirler.Hasat edilen meyvelerin toplanması, yeşil kabuklarının ayrılması
ve meyvelerin kurutulması vs. kalite kayıplarını önlemek
açısından mümkün olduğu kadar çabuk olmalıdır.Güneş altında kalan meyvelerde, uzun süre yeşil kabuğu üzerinde
kalan meyvelerde iç renginde bozulmalar görülür.7.2. Hasat Yöntemleri :

Cevizlerde hasat elle ve mekanik yolla olmak üzere iki metotla
yapılmaktadır. Türkiyede hasat sırıkla ağacın dövülmesi şeklinde
yapılırken ceviz yetiştiriciliğinde söz sahibi ülkelerde mekanik
yolla yapılmaktadır. Ağacı dövme şeklinde yapılan hasatta başta
bir yıl sonraki yılda ürün verecek dallar olmak üzere önemli
zararlanmalar meydana gelebilmektedir.Mekanik yolla hasat; ağacın ana dallarının yada ağaç gövdesinin
değişik sarsıcılar ile sarsmak ve meyvelerin ağaç üzerinden yere
düşmesini sağlamak şeklinde yapılmaktadır. Bu amaçla değişik
sarsıcılar (Kablolu sarsıcılar-Eksantrik sarsıcılar, Poner
hareketli sarsıcılar, Pnömatik sarsıcılar vs.) kullanılmaktadır.7.3. Hasat Sonrası:

Hasattan sonra kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla yeşil
kabuk sert kabuktan kolayca ayrılmalı, yani meyveler hemen
kavlatılmalıdır. Bazı yörelerimizde yeşil kabuğun yumuşaması ve
kolay çıkması amacıyla üzerine naylon, kalın bez ve çuval gibi
örtülerle örtülmesi önemli kalite kayıplarına neden
olabilmektedir. Bazı ülkelerde kavlatma tamamen mekanik yolla
yapılmaktadır.Pazar değeri açısından için tüm olarak çıkması istenir. Hasadı
yapılan meyveler eğer iç olarak pazarlanması söz konusu ise,
cevizler daha kurumadan (nemli iken) kırılma işlemine tutulur.
Böylece daha kolay bir şekilde için tüm olarak çıkması sağlanır.Ülkemizde ceviz kırma işlemleri sergenler olarak adlandırılan
yerlerde genelde kadınlar tarafından çekiçle vurarak kırmak
şeklinde yapılmaktadır. Kırma işleminden sonra cevizler
renklerine göre sınıflandırılıp paketleme işlemine tabi tutulur.7.4. Kurutma:

İç ceviz olarak değerlendirilmeyecek yani kabuklu olarak
pazarlanacak meyveler kavlatma işleminden sonra hemen
kurutulmalıdırlar. Kurutma işlemi cevizin depo ömrü bakımından
çok önemlidir. Bunun için kabuklu ve iç cevizde bulunması
gereken en yüksek nem oranları standartlarla belirlenmiştir.
Örneğin T.S.E. ye göre kurutulmuş; kabuklu cevizlerde %8, iç
cevizde ise %5 nem oranı istenir.Ülkemizde genelde cevizler dışarıda gölgede kurutulmaktadır.
Bazı yörelerimizde ise güneş altında 7- 10 gün bekletilerek
kurutma yapılmaktadır. Bu da başta iç renginin koyulaşması gibi
çeşitli kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu yüzden bu
kurutma şekli yanlıştır. Eğer başka kurutma imkanı yoksa en
azından kurutma dışarıda gölge ortamlarda yapılmalıdır. Yani
meyveler direkt olarak güneş ışığı altında kurutulmamalıdır.
Ancak dünya ceviz üretiminde söz sahibi ülkelerde kurutma
tamamen mekanik yollarla yapılmaktadır. Mekanik yollarla yapılan
kurutma işlemlerinde, genelde meyveler 30- 350C'de 24 saat
bekletilmektedirler. Sıcaklığın 400 C'nin üzerine çıkışı iç
kalitesi bakımından istenmez.7.5. Depolama ve Ambalajlama:

Cevizler yüksek yağ içeriğine sahip meyve olduğu için uygun
şartlarda depolanması başta iç meyvenin bünyesindeki yağ
bozulmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cevizler düşük
sıcaklıklarda (0- 40C) ve kuru ortamlarda uzun süre
saklanabilirler.Ambalajlama bir ürünün pazarlanmasında çok önemli bir aşamadır.
Bu yüzden ambalajların sağlıklı materyallerle usulüne uygun
yapılması gerek kabuklu gerekse iç cevizin pazarlanması
açısından tüketicileri cezbetmektedir. Büyük çuvallarla
doldurulmuş karışık cevizlerle, hepsi aynı renkte küçük gramajlı
ambalajlanmış cevizlerin albenisi arasında çok açık farklılık
görülmektedir. Örneğin iç cevizlerin ışık geçirmeyen vakumlu
plastik torbalarla yapılması ve etiketlenmesi tüketiciler
açısından çok önemlidir.Hasat ve hasat sonrasındaki dönemlerde işlemlerin doğru
yapılması üretici ve dolaysıyla da ülke cevizciliği için çok
dikkat edilmesi gereken konuların biridir.KAYNAKLAR:KSÜ Ziraat Fakültesi,Çitçi Köşesi

Yalova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sitesi

Anonim,Çeşitli Yayınlar

Derleyen:Hüsem ERKAYA
Ceviz Fidanı Gelir Gider Tablosunu
İndirmek İçin Tıklayınız


1 yorum:

Ramazan YILDIRIM dedi ki...

Sayın Mehmet Ali YOLDAŞ
Hazırlamış olduğunuz web sayfanız çok güzel olmuş, ellerinize sağlık.
Mail adresinizi bulamadım, lütfen bu yazımızla bize aşağıdaki adresimize, adresini ve telefon numaralarınızı bildirin.
Bahçe içerinde çekilmiş fotoğraflarınızıda gönderirseniz, http://www.getakimya.com/ceviz_yetis.htm ceviz yetiştiriciliği bölümünde yayınlarız.
Ramazan YILDIRIM
info@getakimya.com tel : 0532 517 76 26